N4,5 hektarowa, ogrodzona posesja z dwoma zarybionymi stawami o łącznej powierzchni 1 ha do rekreacyjnego wędkowania, kąpieli oraz pływania łódkami i rowerami wodnymi. Bezpieczny plac zabaw dla małych dzieci, boisko do piłki siatkowej i nożnej, ścieżki spacerowe na terenie posesji.

Altana duża w Gospodarstwie Agroturystycznym Holendry21 Altanka mała w Gospodarstwie Agroturystycznym Holendry21 Plac zabaw w Gospodarstwie Agroturystycznym Holendry21

Możliwość parkowania samochodów na terenie posesji. Duży krąg do ogniska z ławeczkami oraz altany: romantyczna – usytuowana na wyspie, biesiadne – z podłogą do tańca dla 70-ciu osób, oraz wypoczynkowe urządzone tuż przy plaży.

Miejsce na ognisko w Gospodarstwie Agroturystycznym Holendry21 Boisko w Gospodarstwie Agroturystycznym Holendry21 Wyspa na jeziorze w Gospodarstwie Agroturystycznym Holendry21

Okoliczne lasy obfitują w grzyby i jerzyny.

Ziemia płocka na którą pragniemy Państwa zaprosić, położona w centrum Polski, znacznym swym obszarem zajmuje zachodnią cześć Niziny Mazowieckiej. Zasięgiem obejmuje cześć Kotliny Warszawskiej, Pojezierze Gostynińskie, Wysoczyznę Płocką, ziemię sierpecką i cześć ziemi dobrzyńskiej. Ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe część regionu objęta została strefą obszaru chronionego. Na atrakcyjność turystyczną regionu szczególny wpływ ma urok krajobrazu zagospodarowanego turystycznie, zabytki kultury narodowej i ich historia,a także dogodne połączenia komunikacyjne. Nizinny i pozornie monotonny krajobraz urozmaicają doliny i rzeki Wisły i Skrwy. Działalność lodowca na tym terenie spowodowała utworzenie malowniczych wzniesień morenowych i jezior. W krajobraz ten wplecione jest wiele miast i wsi, niekiedy malowniczo położonych na skarpie wiślanej (Płock, Wyszogród, Czerwińsk) czy w zakolach rzek – w przypadku Sierpca. Na pojezierzu Gostynińskim oraz wzdłuż Skrwy Prawej zostały utworzone parki krajobrazowe: Gostynińsko-Włocławski i Brudzieński. Dla turystów pieszych wyznaczono ponad 400 km szlaków prowadzących poprzez najciekawsze tereny pod względem geograficznym, przyrodniczym i historycznym. Łączą one ze sobą parki krajobrazowe, teren pojezierza Gostynińskiego, prowadzą przez rezerwaty przyrody i parki podworskie. Niewątpliwie atrakcyjnym regionem jest Pojezierze Gostynińskie, z największym kompleksem leśnym okalajacym skupisko jezior: Zdworskie (353 ha), Lucieńskie (203 ha), Białe (150 ha), Górskie (46 ha), Łąckie Duże (61 ha).